November 7, 2022

ACC ICT start participatieregeling voor medewerkers

“Deel belangen en vergroot de continuïteit, waardering en groeipotentie.”

Onze mensen maken het verschil, zij zijn de continuïteit van ACC ICT. Om deze continuïteit nog verder te waarborgen, is het vanaf heden mogelijk om als medewerker, met vaste aanstelling, deel te nemen aan onze participatieregeling. Wij zien de participatieregeling als een logische stap die aansluit op de groei en ontwikkeling die de organisatie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

Meer continuïteit en betrokkenheid

Het doel van de regeling is tweeledig: de continuïteit van de organisatie verder verhogen én medewerkers laten meeprofiteren van de resultaten die geboekt worden. Dit is voor ons bij uitstek de manier om de waardering voor onze mensen tastbaar te maken. Want het is natuurlijk heel interessant om te participeren in een organisatie die haar sporen ruimschoots (sinds 1977) heeft verdiend. Met de regeling brengen wij de belangen van medewerkers en bedrijf nog meer op één lijn. Medewerkers worden nog nauwer betrokken bij de organisatie, er worden extra ontwikkelkansen geschonken en er wordt ruimte geboden om te ondernemen. Bovendien wakkeren we met de regeling het verantwoordelijkheidsgevoel aan. Last but not least motiveren wij op deze manier medewerkers om (nog) kritischer te zijn en zich actief te bemoeien met het beleid. Het resultaat? Als management en directie worden we flink aan de tand worden gevoeld, waardoor alleen goed doortimmerde plannen op een meerderheid van de stemmen kunnen rekenen.

Ik geloof niet dat ik zonder Werner het bedrijf naar dit hoge niveau had kunnen tillen. Mijn verwachtingen zijn overtroffen. De participatieregeling is een logische volgende stap.” – Paul Bijleveld – Managing Director

Waarom een participatieregeling?

De eerste stappen richting het delen van verantwoordelijkheden werden reeds in 2009 gezet. Op dat moment nam Werner Halfman een belang in ACC ICT, waardoor Paul Bijleveld niet langer de enige aandeelhouder was. Een sprong in het diepe die Paul en Werner, na lang wikken en wegen, gezamenlijk hebben gemaakt. “Ik geloof niet dat ik zonder Werner het bedrijf naar dit hoge niveau had kunnen tillen. Mijn verwachtingen zijn overtroffen, samen bereik je zoveel meer dan alleen! De participatieregeling is een logische vervolgstap”, aldus Paul Bijleveld, managing director én aandeelhouder.

De participatieregeling voor onze vier nieuwe partners

“Het is prachtig om te zien hoe enthousiast de participatieregeling is ontvangen. Naast de recente uitbreiding van mijn eigen belang in de organisatie ben ik ontzettend trots dat collega’s met wie ik al tien jaar samenwerk nu ook deze stap zetten. Ik zie dit dan ook als een hele grote stap voorwaarts om de continuïteit van de organisatie naar een nog hoger niveau te brengen. Goed voor het breder beleggen van verantwoordelijkheden, maar vooral belangrijk omdat we meer kennis bundelen én dus met een ruimere blik op de markt strategische besluiten nemen. Dit stelt ons in staat om in een continu veranderende wereld een breed gedragen, toekomstbestendige strategie uit te stippelen en te onderhouden”, stelt Werner Halfman, operations manager én aandeelhouder.

De BHAG van ACC ICT: Marktleider business critical OTAP-oplossingen

Bij onze BHAG (Big Hairy Audacious Goal) hoort een groeistrategie. En bij deze groei hoort dat verantwoordelijkheden niet op het bord van één of twee personen blijven liggen. De kwetsbaarheid van enkele personen vormt een potentiële bedreiging voor de continuïteit van de organisatie. Dit is een risico voor onze medewerkers, klanten en partners. Continuïteit waarborgen is onze missie, dus ook deze kwetsbaarheid mitigeren wij graag. Daarnaast is het gezond voor een organisatie dat medewerkers in het algemeen, en personen op sleutelposities in het bijzonder, meeprofiteren van het rendement en de waardestijging.

Door onze participatieregeling worden de belangen van management en medewerkers nog meer op één lijn gebracht. “Dezelfde belangen resulteren immers in heldere doelstellingen, meer betrokkenheid bij de organisatie en een scherpere focus. Tegelijkertijd dagen medewerkers, door het stellen van kritische vragen, het management uit om een sociaal én toekomstbestendig beleid te voeren. Daarnaast is het een extra stimulans om specialistische kennis van medewerkers verbonden te houden aan de organisatie. We merken nu al dat het sociale karakter dat gepaard gaat met het delen van organisatorische belangen een positief effect heeft op het wervings- en selectieproces. Nieuw belanghebbend bloed is goed voor de dynamiek en continuïteit van de organisatie. Zouden wij nu nog steeds doen wat we 40 jaar geleden deden? Dan hadden we vandaag dit stuk niet geschreven”, aldus Paul Bijleveld.

Marijn Lergner MT-lid én partner: “Wij, als leden van het MT, hadden altijd al veel invloed op het beleid. Die medezeggenschap is nu nog groter geworden. Dit geeft extra kansen om te groeien in onze verantwoordelijkheden. Wij worden als MT door onze teamleden uitgedaagd om beleidskeuzes te onderbouwen. Door een grotere, en dus diversere groep van mensen bij het beleid te betrekken, creëer je ruimte voor ideeën buiten je eigen kaders én is er veel meer draagvlak voor de gekozen strategie. Alle knoppen waar we aan kunnen draaien hebben effect op het rendement, en daarmee ook op het dividend, het sociale werkklimaat en de maatschappelijke impact die we willen maken. Het vinden van de juiste balans is een interessante uitdaging. Door het extra stukje waardering, vertrouwen en beloning heb ik deze kans met beide handen aangepakt”.
Marijn Lergner - teamlead en partner - na het tekenen van de participatieregeling

Kansen voor medewerkers

Paul Bijleveld: “Het zijn de medewerkers die ACC ICT uniek maken. Zij zijn het die ervoor zorgen dat continuïteit in alle facetten van onze dienstverlening gewaarborgd is. Vanuit het bedrijfsleven zoeken wij vaak ‘de ondernemers’ en de medewerkers die ‘ons vertrouwen’. Wat nogal eens vergeten wordt, is dat wij het platform om te kunnen ondernemen moeten faciliteren. En dat vertrouwen begint bij het geven ervan. Mijn persoonlijke drijfveer is om, vanuit mijn rol als aandeelhouder én managing director, continu te zoeken naar manieren waarop ik mijn collega’s kansen kan bieden in hun persoonlijke ontwikkelingsproces. Dit is waar wij als organisatie het verschil maken. En met succes, zo getuige de vele langdurige dienstverbanden en succesverhalen.”

van l naar r: Marijn Lergner, Jan Stomphorst, Werner Halfman, Leon Ackermans, Paul Bijleveld, Merijn Plaisier
Deel deze post
Paul Bijleveld
Paul Bijleveld is Managing Director en Senior Partner bij ACC ICT. Hij houdt zich bezig met het uitzetten van de strategie, de ontwikkeling van de organisatie én collega's en de innovatie van cloudinfrastructuren. Om fit te blijven sport hij 3x per week. Driften vindt hij de allerleukste activiteit in de regen. Paul schrijft graag over complexe IT-vraagstukken die herkenbaar zijn voor veel organisaties.