February 15, 2023

Kosten optimaliseren in Azure: 5 Best Practices

Het aantal beschikbare functionaliteiten en diensten binnen cloudomgevingen groeit snel. Aan de ene kant natuurlijk heel fijn, aangezien er steeds meer mogelijkheden ontstaan om je IT-landschap perfect af te stemmen op je zakelijke en praktische behoeften. Anderzijds zorgt de groeiende complexiteit van de cloud voor nieuwe uitdagingen op het gebied van kostenbeheer. Zeker als je werkt met veel producten en verschillende vendoren, kan het best een uitdaging zijn om het overzicht over uitgaven, licenties en resources te behouden.

Met een goede strategie en de juiste tools voor cost management optimaliseer je clouduitgaven en vind je de juiste balans tussen kosten en zakelijke voordelen. Gebruikers van Azure kunnen hierbij terugvallen op een handige tool: Azure Cost Management. Hoe helpt deze oplossing bij het beheren van cloudkosten? En welke stappen en maatregelen kun je nemen om serieus werk te maken van kostenbeheer in de cloud? Lees het in dit blogartikel.

Kosten beheersen in de cloud: de uitdagingen

Hoewel een overstap naar de cloud vaak gepaard gaat met kostenbesparingen, bijvoorbeeld omdat je minder hoeft te investeren in hardware, is dat geen vanzelfsprekendheid. De prijsstructuren van cloudproviders zijn vaak behoorlijk complex. Wil je maximale functionaliteit uit de cloud halen in ruil voor een aantrekkelijk prijskaartje? Dan ontkom je er niet aan om je te verdiepen in de achtergrond van diverse cloudproposities.

In de praktijk zien we dat veel organisaties werken vanuit het principe ‘better be safe than sorry’. Ze nemen voor de zekerheid meer resources en capaciteit af dan ze eigenlijk nodig hebben. Dit zorgt er, in combinatie met een gebrekkig inzicht in prijs- en licentiestructuren, vaak voor dat ze uiteindelijk meer aan de cloud uitgeven dan aanvankelijk was begroot.

Benieuwd hoe we jouw organisatie naar een hoger niveau tillen? Lees hier onze aanpak voor Managed Azure.

Het belang van continue kostenoptimalisatie in Azure

Kostenoptimalisatie toepassen voor het beheren en controleren van cloudkosten heeft veel voordelen. We zetten de belangrijkste kort op een rij:

  • Je houdt het resourcegebruik en de kosten voor al je clouds en cloudtoepassingen bij middels één gecombineerde weergave. Zo krijg je toegang tot geavanceerde operationele en financiële inzichten die een sterke basis vormen voor het nemen van gefundeerde beslissingen.
  • Het wordt makkelijk om goed governancebeleid op te stellen en in de praktijk te brengen. Zo vergroot je de zichtbaarheid en verantwoordingsplicht bij het budgetteren en toewijzen van clouduitgaven.
  • Je verbetert het rendement op investeringen in de cloud door gebruik te maken van continue kostenoptimalisatie.
  • Je identificeert makkelijker onnodige uitgaven. Denk bijvoorbeeld aan licenties voor diensten of producten die je amper nog gebruikt of aan resources en opslagruimte die je afneemt, maar niet benut.

Belangrijke principes bij kostenoptimalisatie in de cloud

Het beheren en in de hand houden van cloudkosten valt of staat met een aantal belangrijke principes.

# Goede planning

Maak een goede planning om de mogelijkheden van de cloud aan te passen aan de wensen en behoeften van jouw organisatie. Vragen die daarbij centraal staan zijn:

  • Voor welke zakelijke problemen en uitdagingen moet ik een oplossing vinden?
  • Welke gebruikspatronen verwacht ik in de cloud?

# Zichtbaarheid

Het beste halen uit de cloud helpt alleen als er zicht is op wat je echt nodig hebt. Dit vereist een goed inzicht in je IT-landschap, maar ook een helder beeld van wie verantwoordelijk is voor clouduitgaven.

# Optimalisatie

Na planning en zichtbaarheid volgt optimalisatie. Dit betekent dat je concrete acties onderneemt om uitgaven te verminderen of cloudresources efficiënter te gebruiken. Zijn er licenties die je kunt beëindigen omdat het gebruik van een applicatie of dienst binnen de organisatie niet opweegt tegen de kosten? Of neem je veel opslagruimte af die je in de praktijk niet gebruikt? Dit zijn zaken die je in de optimalisatiefase aanpakt.

# Iteratie

Iedereen binnen de organisatie moet rekening houden met de levenscyclus van kostenbeheer. Dit betekent dat medewerkers voortdurend betrokken blijven bij het proces van kostenoptimalisatie. Maak van dit iteratieve proces een belangrijk grondbeginsel van verantwoordelijke cloudgovernance binnen jouw organisatie.

1. Kosten optimaliseren met Azure Cost Management

Wil je te allen tijde inzicht houden in je cloudbestedingen? Dan biedt de Microsoft-oplossing Azure Cost Management uitkomst. Met dit dienstenpakket kun je de aanschaf- en beheerkosten voor alle onderdelen en diensten van Azure vanaf één locatie inzien, monitoren en beheren. Tijd om eens dieper in te gaan op de manieren waarop deze digitale toolkit helpt bij het beheersen van de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de Azure cloud.

Verkennen en analyseren met Cost Analysis

Met de rapportagefunctie Cost Analysis kun je Azure- en clouduitgaven gedetailleerd analyseren. Je krijgt standaard de opgebouwde, samengevoegde en dagelijkse kosten te zien en kunt een prognosediagram gebruiken om mogelijke budgetoverschrijdingen te identificeren. Prognoses geven een geschatte kostenraming voor de geselecteerde periode, terwijl je met filters de resultaten beperkt tot een subset van de totale kosten. Aan de hand van deze lijst kun je vervolgens bepalen welke uitgaven aangepast kunnen worden, niet altijd nodig zijn of elders goedkoper te vinden zijn.

Azure Cost Analysis

 Dankzij de functionaliteit Cost Analysis krijg je antwoord op belangrijke vragen als:

  • Wat zijn de kosten voor de huidige maand? Je ziet wat je al hebt uitgegeven en welke bedragen naar welke diensten en applicaties gaan.
  • Zijn er afwijkingen van het budget en de normale standaard? Denk bijvoorbeeld aan een sterke kostenstijging voor het gebruik van een bepaalde dienst.
  • Komt de factuur overeen met het daadwerkelijke gebruik van resources en diensten?
  • Hoe kunnen we kosten optimaal verdelen en splitsen tussen afdelingen, projecten en individuen?

2. De verantwoording verbeteren met Azure Budgets

Azure Budgets maakt het mogelijk om kosten beter te monitoren en de verantwoordelijkheid rondom cloudkosten en -uitgaven beter te plannen en in te richten. Je kunt budgetten maken en instellen voor het gebruik van Azure-diensten en cloudservices. Die budgetten kun je baseren op de verwachte gebruikskosten en tegelijkertijd kun je aan de hand van voorspelde kostenramingen en drempelwaarden waarschuwingen configureren die je (bijvoorbeeld als meer dan 90 procent van het budget is besteed) attent maken op mogelijke overschrijdingen.

Kosten voorspellen binnen Azure Budgets

3. Nauwkeurig kosten berekenen met de Azure Pricing Calculator

Met de Azure Pricing Calculator kun je de kosten van Azure-services inschatten. Zoek de dienst of resource waarin je geïnteresseerd bent en selecteer de details en instellingen die aangeven hoe je deze in Azure wilt uitvoeren. De rekenmachine geeft een schatting van de kosten op basis van de geselecteerde details. Je kunt met de virtuele rekenmachine een offerte krijgen voor diensten die je wilt gebruiken in een oplossing op Azure, maar tevens de kosten van mogelijk Azure-gebruik van tevoren verkennen.

Azure Pricing Calculator
Azure Pricing Calculator

4. Persoonlijk 'advies' van Azure Advisor

Advisor is een gepersonaliseerde cloudadviseur die aanbevelingen doet voor het optimaliseren van jouw Azure-implementatie. De dienst analyseert resourceconfiguratie en beveelt oplossingen aan die kunnen helpen bij het verbeteren van de kosteneffectiviteit, prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging van Azure-resources. Zo kom je tot een kostenefficiënte inrichting die helemaal toegespitst is op de behoeften en unieke uitdagingen van jouw bedrijf en branche. Hieronder een voorbeeld waar een Advisor score wordt gegeven en aanbevelingen.

Aanbevelingen in Azure Advisor

5. Breng je opslagkosten in Azure in kaart

In een tijd waarin we meer data dan ooit genereren en opslaan, vormt opslag een belangrijke kostenpost. Met oplossingen als Azure Storage Pricing, Azure Blob Storage Pricing, Azure SQL Pricing en Azure Storage Efficiencies krijg je meer inzicht in en grip op jouw storagekosten in de cloud.

Managed Azure bij ACC ICT

Controle houden over je kosten in de cloud is essentieel als je op een betaalbare manier gebruik wilt maken van de moderne en toekomstbestendige IT-technologie die Azure aanbiedt. Wij krijgen steeds vaker van onze klanten te horen om vooral ook mee te kijken naar de kosten in Azure en waar mogelijk kostenbeheersing toe te passen. Bij onze dienst Managed Azure analyseert één van onze cloudarchitecten regelmatig je gebruik en kosten en kijkt of er optimalisaties mogelijk zijn. Wil je eens komen sparren over jouw doelstellingen. Neem contact met ons op.

Deel deze post
Marijn Lergner
Marijn is Lead Engineer en tevens Partner bij ACC ICT. Marijn is vanaf 2010 werkzaam bij ACC ICT in verschillende rollen en begeleidt met veel enthousiasme en precisie zeer technische en complexe klantprojecten. Marijn schrijft graag over technische onderwerpen binnen de IT-branche.