jouw continuïteit
Onze garantie

Ons antwoord op prangende vragen rondom faillissementrisico's van je cloudaanbieder en je eigen organisatie.

Continuïteitsregelingen bij ACC ICT
Waarborgen continuïteit voor beide partijen - ACC ICT

CONTINUÏTEIT

voor beide partijen

Een faillissement leidt tot onvoorspelbare situaties. Deze onvoorspelbaarheid is ongewenst, aangezien de continuïteit van bedrijfskritische applicaties, zoals SaaS-diensten, te allen tijde gewaarborgd dient te zijn. En niet alleen de continuïteit, ook het borgen van code, (klant)data, technische expertise en voorkomen van datalekken dient tot in de puntjes geregeld te zijn.

Voor de ontwikkeling van onze continuïteitsregelingen werken wij nauw samen met de Universiteit Utrecht (meer informatie over deze samenwerking). Het resultaat: twee zeer innovatieve continuïteitsregelingen die, afhankelijk van jouw situatie, de continuïteit borgen en onzekerheden wegnemen, namelijk:

- Business Continuity Edition
- Developers Edition

overzicht
Continuïteitsregelingen

Business edition

Deze continuïteitsregeling voorkomt datalekken en borgt de continuïteit van de IT-omgeving. Het doel van de regeling is om bij een faillissement van ACC ICT, onze dienstverlening te waarborgen. Op deze manier heeft een mogelijk faillissement geen invloed op de bedrijfskritische applicaties van onze klanten.

Online IT-omgeving, apps en applicaties (SaaS-oplossingen) blijven tenminste drie maanden functioneren

Alle functionaliteiten, inclusief uitwijk, back-up en beschikbaarheidsgaranties blijven gehandhaafd

Onze IT-specialisten blijven het dagelijkse beheerwerk uitvoeren

Data en persoonsgegevens komen niet op straat te liggen

Jouw klantdata wordt overdragen aan de rechtmatige eigenaren, ter voorkoming van dataverlies en/of datalekken

De online IT-omgeving, apps en applicaties (SaaS-oplossingen) worden overgedragen aan de rechtsopvolger van jouw organisatie

Onze IT-specialisten faciliteren een eventuele migratie naar een nieuw cloudplatform

Jouw eindklanten worden tenminste drie maanden rechtstreeks ondersteund

developers edition

Deze continuïteitsregeling is speciaal ontwikkeld voor softwarebedrijven. Deze regeling beschermt de continuïteit van SaaS-diensten in geval het softwarebedrijf zelf of een andere partij in de keten failliet gaat. Met deze zekerheid brengen softwarebedrijven de kwaliteit van hun SaaS-diensten naar een nog hoger niveau én voldoen aan de meest extreme continuïteitseisen.

Online IT-omgeving, apps en applicaties (SaaS-oplossingen) blijven tenminste drie maanden functioneren

Alle functionaliteiten, inclusief uitwijk, back-up en beschikbaarheidsgaranties blijven gehandhaafd

Onze IT-specialisten blijven het dagelijkse beheerwerk uitvoeren

Hardware valt niet in handen van schuldeisers

Er gaat geen data verloren

Data en persoonsgegevens komen niet op straat te liggen

Jouw klantdata wordt overdragen aan de rechtmatige eigenaren, ter voorkoming van dataverlies en/of datalekken

De online IT-omgeving, apps en applicaties (SaaS-oplossingen) worden overgedragen aan de rechtsopvolger van jouw organisatie

Onze IT-specialisten faciliteren een eventuele migratie naar een nieuw cloudplatform

Jouw eindklanten worden tenminste drie maanden rechtstreeks ondersteund

paul bijleveld
Managing Director

KLAAR OM DE CONTINUÏTEIT

op de eerste plaats te zetten voor jouw applicaties?