MAATSCHAPPELIJKE
Betrokkenheid

Wij steunen initiatieven die impact maken op de maatschappij. Zoals plastic vissen, op deze foto.

impact

op de maatschappij

ACC ICT staat voor samen groeien. Groeien met als resultaat impact maken op onze medewerkers, onze klanten en op de maatschappij. Bij het steunen van een maatschappelijk project kijken wij of het goed bij ons als organisatie past en verenigbaar is met ons DNA en kernwaarden. Per project bekijken we op welke manier wij onze medewerkers kunnen betrekken om de bewustwording en gevoel van ‘impact hebben’ te vergroten.


tjommie
After School Program

Wij steunen het After School Program van Tjommie om jongeren in Limpopo, Zuid-Afrika, meer kansen te geven. Het after school program is er op gericht om jongeren extra bijles te geven voor het verhogen van slagingspercentage op school. Goede educatie vormt de basis voor meer toekomstperspectief voor deze jongeren. Wij steunen Tjommie op verschillende manieren:

Financiële ondersteuning voor het gehele After School programma

Organiseren van (sport)activiteiten voor extra donaties en naamsbekendheid

Bij iedere nieuwe collega en klant schaffen wij schoolboekenpakketten aan voor kinderen in het After School Program

Wij hebben bewust voor het After School Program van Tjommie gekozen omdat wij persoonlijke groei van onze medewerkers erg belangrijk vinden. Dit programma maakt het mogelijk jongeren in Limpopo ook de kans te geven om zich persoonlijk verder te ontwikkelen.

social responsibility
bij de Dutch Cloud Community

Paul Bijleveld – managing director ACC ICT - is sinds 2021 voorzitter van de werkgroep Social Responsibility binnen de Dutch Cloud Community. De werkgroep heeft toegang tot een community van meer dan 10.000 IT’ers. Dit zijn specialisten die beschikken over diepgaande kennis op het gebied van IT-beheer, security, cloud, hosting, uitwijk, back-up en connectiviteit. Om deze expertise bereikbaar te maken voor goede doelen heeft de werkgroep een online loket – zonder winstoogmerk – in het leven geroepen. Via het loket kunnen goede doelen zich aanmelden en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

expertise & hosting
van Stichting OpenGeo

Sinds 2014 ondersteunen wij de Stichting OpenGeo door onze expertise en hosting kosteloos ter beschikking te stellen voor de projecten waar de stichting zich voor inzet. OpenGeo stimuleert het gebruik van open data in Nederland met als speerpunt het vrij beschikbaar maken en houden van geografische informatie. Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ondersteunt de stichting diverse projecten op administratief en operationeel gebied. Voorbeelden van projecten zijn real-time open data voor dienstregelingen in het openbaar vervoer en geografische wandel- en fietskaarten die voor iedereen gratis beschikbaar worden gesteld."

Waar we begonnen met de kleinst mogelijke eigen virtuele machine in VMware, is de dienstverlening en monitoring van NDOVloket.nl door ACC ICT verregaande geautomatiseerd. Ook bij incidenten is er een wederzijds respect voor elkaars waarnemingen, zodat er handelingsperspectief ontstaat." - Stefan de Konink van OpenGEO

maatschappelijke impact
ons streven voor 2024

3 goede doelen ondersteunen op IT-gebied

100 schoolboekEN paKketten doneren aan tjommie

sponsorloop voor Tjommie

CO2 neutrale datacenters