ONZE
Certificeringen

Kwaliteit en informatiebeveiliging zijn verweven in alle facetten van onze dienstverlening. Onze ISO- en NEN-certificeringen onderschrijven dat.

Al onze certificeringen

ISAE 3402 Type II

Download

NEN 7510-1:2017

Download

ISO 27001:2013

Download

ISO 9001:2015

Download

ISae 3402 type ii

Wij beschikken over een ISAE 3402 type II-verklaring, een veelgebruikte richtlijn voor het betrouwbaar verwerken van financiële gegevens. De verklaring garandeert inhoudelijke correctheid van de verwerking van gegevens binnen onze dienstverlening. Door middel van ISAE 3402 type II kunnen de opdrachtgevers van ACC ICT terugkerende toetsingsprocessen met hun accountants vereenvoudigen. Het gaat om ISAE 3402 type II. Dat wil zeggen dat ACC ICT over een langere periode heeft aangetoond dat de nodige maatregelen effectief zijn toegepast. Dit is door een geaccrediteerde IT-auditor (RE) vastgesteld.

nen 7510

Om onze commitment met de zorgsector te onderstrepen beschikken wij over de NEN 7510-1:2017 certificering. NEN 7510-1:2017 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging binnen de zorg. Informatiebeveiliging staat voor “het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. 7510-1:2017 biedt richtlijnen voor het inrichten van adequate ICT-systemen, en geeft richting aan de organisatie. Met zowel de IS0 27001 als NEN 7510-1:2017 certificering voldoen we aan de hoogste standaarden op het gebied van informatiebeveiliging.

iso 27001

Wij hebben informatiebeveiliging binnen de gehele bedrijfsvoering doorgevoerd en zijn daarvoor ISO 27001:2013 gecertificeerd. Dit geeft onze relaties de zekerheid dat er op zeer verantwoorde wijze met hun data wordt omgegaan, volgens strikte richtlijnen. ACC ICT beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid waarin regels en stappen gedefinieerd zijn. Hiermee wordt uiting gegeven aan de beleidsregels om onze medewerkers concrete handvatten te geven om veilig met informatie van onze relaties en de interne organisatie om te gaan.

Als uitgangspunt en leidraad voor het informatiebeveiligingsplan zijn de normelementen van ISO 27001 gevolgd. In het informatiebeveiligingsbeleid worden standaarden vastgelegd die geborgd en toetsbaar zijn binnen de interne organisatie. Het vastleggen, implementeren en toetsen van deze standaarden heeft het verbeteren van de interne organisatie als hoofddoel. Het resultaat hiervan is dat ACC ICT een nog betrouwbaardere partner kan zijn voor haar relaties. Jaarlijks wordt ACC ICT extern ge-audit door een onafhankelijke auditor. Bij deze audit wordt gecontroleerd of ACC ICT nog steeds voldoet aan de eisen die vanuit de certificeringen worden gesteld aan informatiebeveiliging.

ISo 9001

Wij streven continu naar verbetering van onze dienstverlening en leggen de focus op klant- en medewerkerstevredenheid. Vanuit die optiek optimaliseren wij onze processen en systemen. Wij combineren afzonderlijke werkzaamheden in doorlopende processen en leveren op deze manier consistente kwaliteit. Ons kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO 9001:2015 verbetert continu onze efficiency, beperkt eventuele verspilling en verbetert onze dienstverlening. Periodieke audits houden ons alert en staan ervoor garant dat ons kwaliteitsmanagementsysteem op pijl is en blijft.

Werner Halfman
Operations Manager

Heb je een specifieke vraag

over onze certificeringen?