April 16, 2024

Hoe garandeer je bedrijfscontinuïteit als CTO van een softwareontwikkelaar?

Veel risico’s die een potentieel gevaar vormen voor de continuïteit van je organisatie zijn te vermijden met goed beleid en een stevige dosis gezond ondernemersverstand. Maar dat geldt niet of slechts gedeeltelijk voor sommige andere gevaren die op de loer liggen. Denk bijvoorbeeld aan cyberaanvallen, natuurrampen, geopolitieke crises, een onverwacht faillissement van een softwareontwikkelaar of onverwachte veranderingen in regelgeving.

Dit betekent echter niet dat je machteloos staat tegen risico’s waarvan je je nooit helemaal kunt vrijwaren. Integendeel, door voldoende aandacht te besteden aan bedrijfscontinuïteit en hier een strategische prioriteit van te maken, is het mogelijk om je goed voor te bereiden op onvoorzien malheur dat invloed kan hebben op de toekomst van je bedrijf en de continuïteit van je processen en dienstverlening.

Omdat geen enkel bedrijf tegenwoordig zonder een goed functionerend IT-landschap kan, spelen CTO’s van softwareontwikkelaars een sleutelrol bij het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. Niet kunnen beschikken over digitale systemen gaat ten koste van de voortgang van processen en de kwaliteit van je dienstverlening. Maar hoe garandeer je bedrijfscontinuïteit als CTO van een softwareontwikkelaar? Je ontdekt het in dit artikel waarin we de beste opties en best practices op een rij zetten.

Bedreigingen voor bedrijfscontinuïteit

Het landschap met mogelijke bedreigingen voor je bedrijfscontinuïteit is divers. Denk vooral aan zaken als:

 • Cyberaanvallen in verschillende vormen en gradaties. Cybercriminaliteit is inmiddels een lucratief verdienmodel voor groeiende aantallen criminelen en hackers die bovendien ook steeds professioneler en getructer te werk gaan.
 • Geopolitieke bedreigingen. Gewapende conflicten, gerichte desinformatiecampagnes en ‘state-sponsored’ cybercrime kunnen de zakelijke continuïteit van ondernemingen stevig onder druk zetten.
 • Natuurrampen en de gevolgen van het veranderende klimaat. Denk aan een grotere kans op periodes van extreme droogte of overstromingen.
 • Onverwachte veranderingen van wet- en regelgeving. Deze kunnen ervoor zorgen dat je jouw digitale landschap en organisatie opnieuw en anders moet inrichten.
 • Een faillissement van je softwareleverancier. Zonder goede afspraken en een degelijke continuïteitsregeling kan het gebeuren dat organisaties in zo’n geval geen of slechts beperkte toegang hebben tot hun bedrijfskritische applicaties of data. 

Lees ook de blog: Hoe voldoe je als SaaS-leverancier aan de veiligheidseisen van je klanten?

De bedrijfscontinuïteit bewaken: dit kun je doen

Gelukkig zijn er wel verschillende manieren waarop je de regie in handen kunt houden en ook in het licht van de bovengenoemde bedreigingen je bedrijfscontinuïteit waarborgt. Tijd om te kijken wat je allemaal kunt doen om risico’s af te dekken en maximale bedrijfscontinuïteit te realiseren.

Maak een goed business continuity plan (BCP)

Een goede basis voor zakelijke continuïteit is een sterk en goed doortimmerd business continuity plan (BCP). Dit kun je zien als een strategisch spelregel- en draaiboek waarop je kunt terugvallen als er sprake is van een verstoring, incident of ramp.

Een business continuity plan bevat richtlijnen voor:

 • De procedures en maatregelen die mensen moeten nemen als er sprake is van disruptie of een faillissement van een softwareontwikkelaar. Ze zijn vaak gericht op schadebeheersing en het minimaliseren van downtime en kijken naar bedrijfsprocessen, zakelijke assets, human resources en de relaties met zakenpartners.
 • Risicoanalyse en -management. Welke bedrijfsonderdelen, applicaties, systemen en processen zijn (extra) kwetsbaar voor disruptie?
 • Het stellen van prioriteiten. Welke processen en systemen zijn vanuit het oogpunt van operationaliteit en compliance bijzonder belangrijk voor het waarborgen van zakelijke continuïteit? En wat is de beste en snelste manier om deze bouwstenen van je bedrijfsvoering na een incident weer snel en veilig ‘up and running’ te krijgen.

Test het plan

“Everyone has a plan until they get punched in the mouth”.

Die uitspraak uit de mond van bokslegende Mike Tyson geeft aan dat je op papier gezette plannen ook in de praktijk moet testen om hun effectiviteit in de echte wereld te meten. Besteed daarom aandacht aan het toetsen van het business continuity plan door een incident zo waarheidsgetrouw mogelijk na te bootsen. Op die manier kom je er snel achter of iedereen zich aan de afgesproken stappen en protocollen houdt en identificeer je eventuele zwakke plekken in het plan.

Bepaal een acceptabele RPO en RTO

RPO en RTO zijn twee kernbegrippen in de wereld van bedrijfscontinuïteit. Recovery Point Objective (RPO) slaat op de tijd die nodig is om alle applicaties en systemen te herstellen na een storing. Hoe sneller hoe beter! Recovery Point Objective (RPO) specificeert de hoeveelheid dataverlies die een organisatie zich kan veroorloven voordat de productiviteit, omzet en reputatie serieus in het gedrang komen. Bij het bewaken van de bedrijfscontinuïteit is het belangrijk om te bepalen wat acceptabele RPO- en RTO-waarden zijn voor een organisatie.

Ontwikkel en maak gebruik van een goede continuïteitsregeling

Bij het faillissement van een softwareontwikkelaar is een goede continuïteitsregeling onontbeerlijk. Zo’n regeling zorgt ervoor dat je als CTO van een softwareontwikkelaar bij een faillissement van jouw bedrijf toch de IT-dienstverlening richting klanten kunt waarborgen. Het faillissement heeft zo geen effect op bedrijfskritische applicaties en de IT-omgeving van klanten. Ze kunnen nog steeds bij hun data en gebruik blijven maken van belangrijke IT-toepassingen.

Lees meer over een continuiteitsregeling.

Stimuleer bewustwording

Om te voorkomen dat bedrijfscontinuïteit een papieren tijger wordt, is het belangrijk om te werken aan adoptie en bewustwording binnen de organisatie. Elk plan voor het bewaken en bewaren van bedrijfscontinuïteit moet top-down ondersteund en gedragen worden binnen de organisatie. Dit betekent dat de directie en het hogere management (waaronder de CTO) het belang van bedrijfscontinuïteit niet alleen onderkennen en uitdragen, maar tevens medewerkers actief bijstaan bij het adopteren van BCP’s en tools voor het waarborgen van zakelijke continuïteit. Gerichte trainingen kunnen hier enorm bij helpen.

Definieer rollen en verantwoordelijkheden

Bij een goed beleid rondom bedrijfscontinuïteit horen ook duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Die gelden op verschillende niveaus zoals de afdeling, business unit en het individuele niveau. Met een helder systeem dat uitgaat van duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden, zorg je ervoor dat alle radertjes in dienst van het grote geheel draaien.

Voorbereid op een faillissement van de softwareontwikkelaar met de continuïteitsregelingen van ACC ICT

Voldoende aandacht voor bedrijfscontinuïteit maakt je organisatie een stuk weerbaarder bij zakelijke tegenwind. Of je nu te maken krijgt met een cyberincident, regelwijziging of faillissement van de softwareontwikkelaar: je organisatie kan snel door en loopt een veel kleiner risico op omvallen dan wanneer je niet structureel bezig bent met bedrijfscontinuïteit.

ACC ICT is een specialist in het bewaken van de bedrijfscontinuïteit bij het faillissement van een softwareontwikkelaar. Wij hebben een tweetal continuïteitsregelingen ontwikkeld.  

Continuïteitsregeling - Business Continuity Edition

De Business Continuity Edition is een prima oplossing voor elk type organisatie. Groot of klein, publiek of privaat en commercieel of zonder winstoogmerk: de regeling voorkomt datalekken en borgt de continuïteit van de IT-omgeving.

Een faillissement heeft geen invloed op de IT-omgeving van onze klanten, en wel om de volgende redenen:

 • De online-omgeving, apps en applicaties (SaaS) blijven minstens drie maanden functioneren.
 • Alle functionaliteiten blijven gehandhaafd. Hier horen ook de uitwijk, back-ups en beschikbaarheidsgaranties bij.
 • Onze IT-specialisten blijven het dagelijkse beheerswerk uitvoeren.
 • Data en persoonsgegevens komen niet op straat te liggen. Dit betekent dat je geen data verliest of reputatieschade oploopt.
 • Jouw klantdata worden overgedragen aan de rechtmatige eigenaren. Hiermee voorkom je gegevensverlies en datalekken.We ondersteunen jouw klanten minstens drie maanden en faciliteren een eventuele migratie naar een nieuw cloudplatform.
 • We ondersteunen jouw klanten minstens drie maanden en faciliteren een eventuele migratie naar een nieuw cloudplatform.

Continuïteitsregeling - Developers Edition

De Developers Edition is speciaal ontworpen en ontwikkeld voor softwarebedrijven. Denk bijvoorbeeld aan SaaS-leveranciers, ERP-specialisten en security-experts. De regeling beschermt de continuïteit van SaaS-diensten als het softwarebedrijf zelf of een andere partij in de keten failliet gaat. Met deze zekerheid brengen softwarebedrijven de kwaliteit van hun SaaS-diensten naar een nog hoger niveau én voldoen ze aan de meest extreme continuïteitseisen.

Als je kiest voor de Developers Edition, profiteer je van de volgende waarborgen:

 • De online-omgeving, apps en applicaties (SaaS) blijven minstens drie maanden functioneren.
 • Je behoudt alle functionaliteiten, inclusief de uitwijk, back-ups en beschikbaarheidsgaranties.
 •  Onze IT-specialisten blijven het dagelijkse beheerswerk uitvoeren.
 •  Hardware valt niet in handen van schuldeisers.
 •  Er gaan geen cruciale gegevens verloren.
 •  Data en persoonsgegevens komen niet op straat te liggen. Dit betekent dat je geen data verliest of reputatieschade oploopt.
 •  Jouw klantdata worden overgedragen aan de rechtmatige eigenaren. Hiermee voorkom je gegevensverlies en datalekken.
 •  We ondersteunen jouw klanten minstens drie maanden en faciliteren een eventuele migratie naar een nieuw cloudplatform.

Meer weten?

Wil je meer weten over bedrijfscontinuïteit en onze continuïteitsregelingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Deel deze post
Paul Bijleveld
Paul Bijleveld is Managing Director en Senior Partner bij ACC ICT. Hij houdt zich bezig met het uitzetten van de strategie, de ontwikkeling van de organisatie én collega's en de innovatie van cloudinfrastructuren. Om fit te blijven sport hij 3x per week. Driften vindt hij de allerleukste activiteit in de regen. Paul schrijft graag over complexe IT-vraagstukken die herkenbaar zijn voor veel organisaties.