November 7, 2022

Continuïteitsregelingen van ACC ICT

Wat gebeurt er met je online IT-omgeving en data als je hoster failliet gaat? Wat gebeurt er met de online apps en applicaties (SaaS-oplossingen) als de softwareontwikkelaar of online dienstverlener failliet gaat? Is er een plan om te voorkomen dat een faillissement resulteert in stilstand? En weet je zeker dat apparatuur, data en persoonsgegevens via curator en schuldeiser niet in vreemde handen terecht komen, buiten jouw controle?

Een faillissement leidt tot onvoorspelbare situaties. Die onvoorspelbaarheid is ongewenst, want steeds meer organisaties zijn direct afhankelijk van hun IT-resources en hebben te maken met strikte regels rond informatiebeveiliging. Wij hebben twee specifieke continuïteitsregelingen ontwikkeld die, specifiek voor jouw situatie, deze onzekerheden wegnemen, namelijk:

  1. bedrijven die in extreme mate afhankelijk zijn van hun IT-omgeving, Business Continuity Edition
  2. softwareontwikkelaars, online dienstverleners en DevOps teams die online apps en applicaties (SaaS-oplossingen) aanbieden waarvan hun opdrachtgevers in extreme mate afhankelijk zijn, Developers Edition

Lees hier alles wat je moet weten over onze continuïteitsregelingen.

Stichting Continuïteit ACC ICT

Onafhankelijk van derden continuïteit garanderen bij een faillissement

De Stichting Continuïteit ACC ICT is speciaal opgericht om onafhankelijk van derden continuïteit te garanderen bij faillissementssituaties. Alleen door onze onafhankelijkheid kunnen wij onze opdrachtgevers garanderen dat de beloftes rondom de regelingen daadwerkelijk waargemaakt worden. Continuïteit garanderen, dat is onze missie.

Evolutie continuïteitsregelingen

De garantie dat in geval van een faillissement de beschikbaarheid en technische kennis geborgd zijn en datalekken worden voorkomen, dat was de vraagstelling vanuit de markt. Met deze doelstellingen hebben wij in 2015 dan ook onze continuïteitsregeling ontwikkeld. En met succes, want sinds 2016 levert ACC ICT samen met de stichting continuïteit ACC ICT onafhankelijk van derden continuïteitsregelingen. Om dit te realiseren heeft de stichting overeenkomsten gesloten met alle essentiële leveranciers en komen medewerkers in het geschetste doemscenario in dienst van de stichting.

De eis om continuïteit te garanderen bij een faillissement van een hostingpartij kennen we. De eis om de broncode onder te brengen in een Escrow-regeling ook. Echter, de vraag van opdrachtgevers aan softwareontwikkelaars, online dienstverleners en DevOps teams om continuïteit te garanderen in geval ze zelf failliet gaan was nieuw.

In 2018 hebben wij de handschoen opgepakt en samen met ACC ICT besloten onze continuïteitsregeling speciaal voor onze doelgroep door te ontwikkelen. De nieuwe Continuïteitsregeling, Developers Edition, speciaal voor softwareontwikkelaars, online dienstverleners en DevOps teams garandeert opdrachtgevers continuïteit, zowel bij een faillissement van ACC ICT als bij een faillissement van onze klant.

Bekijk hieronder waarom TimeTell heeft gekozen voor de continuïteitsregeling, Developers Edition.

Deel deze post
Ronald Kers
Ronald behoort tot de harde kern die meer dan 10 jaar in dienst is bij ACC ICT. Als contentmarketeer schrijft Ronald graag over technologische ontwikkelingen binnen de IT-branche. Met een achtergrond als system administrator weet hij als geen ander complexe materie in begrijpelijke taal uit te leggen.