November 7, 2022

Agile werken bij softwareontwikkeling

Agile-werkmethodes winnen steeds sneller terrein binnen de product- en softwareontwikkeling. Bij agile werken kun je inzetten op diverse methoden met bijbehorende plannen van aanpak. Maar welke methode kun je nu het beste gebruiken bij welk ontwikkelproces? ‘Agile’ betekent letterlijk behendig of lenig. In de ICT-branche zien we steeds vaker dat agile projectmanagement en agile werken hun vruchten afwerpen.

Agile werken met scrum en sprints

Een van de populairste en meest gebruikte agile-methoden is een werkwijze die bekendstaat als scrum. Veel grote en innovatieve organisaties, zoals Apple, Tesla en Google, zweren bij deze methode die belooft dat teams met meer dan 400 procent extra productiviteit kunnen werken. Organisaties die de scrummethode toepassen op de werkvloer delen het project op in kleine stukken, ‘sprints’ zoals ze in scrumjargon worden genoemd.

 

Na een afgeronde sprint kan het projectteam, met bijvoorbeeld input en feedback van de klant of eindgebruiker, de sprint aanpassen of bijstellen zonder daarna het hele traject opnieuw te moeten doorlopen. Organisaties die kiezen voor de scrummethode zetten in op een flexibele aanpak. Bij een OTAP-omgeving, een agile platform dus, wordt de omgeving beschikbaar gesteld aan het hele team, zodat alle leden gericht betrokken worden bij de ontwikkeling van de applicatie.

Agile werken en de ‘lenigheid’ van een agile platform

Agile projectmanagement kan zowel voor mkb-vraagstukken als bij complexe, langlopende projecten worden toegepast. De kans dat doelstellingen wijzigen gedurende projecten is namelijk vrij groot. Een agile-methodiek kan daar goed op inspelen.

ACC ICT levert middels haar datacenteronafhankelijke infrastructuur OTAP-omgevingen met een extreem hoge beschikbaarheid, zonder daarbij in te boeten aan flexibiliteit. Deze datacenteronafhankelijke infrastructuur wordt geleverd vanuit datacenters die zich binnen Nederland bevinden. De dienstverlening valt dus niet onder buitenlandse wetgeving. Daarnaast verlopen back-ups die gemaakt worden tijdens het ontwikkeltraject binnen de eigen infrastructuur (private cloud) en worden ze dus niet via het publieke internet getransporteerd. 


Deel deze post
Paul Bijleveld
Paul Bijleveld is Managing Director en Senior Partner bij ACC ICT. Hij houdt zich bezig met het uitzetten van de strategie, de ontwikkeling van de organisatie én collega's en de innovatie van cloudinfrastructuren. Om fit te blijven sport hij 3x per week. Driften vindt hij de allerleukste activiteit in de regen. Paul schrijft graag over complexe IT-vraagstukken die herkenbaar zijn voor veel organisaties.