November 7, 2022

OTAP is teamwork

Bij het ontwikkelen van een nieuwe applicatie is een greenfield meer dan een ‘nice to have’. Het is een ontwikkeltraject waarbij eventuele beperkingen, opgelegd door voorafgaande ontwikkeltrajecten, ontbreken. Het is ook een routeplan waarbij je een flexibele OTAP-omgeving (Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie) beschikbaar kunt stellen aan het gehele team dat betrokken is bij de ontwikkeling van de applicatie. Een team waarbinnen idealiter alle neuzen dezelfde kant op staan. Die van het ontwikkelteam, testteam, hostingpartner en opdrachtgever.

Een goed georganiseerde en beheerde OTAP-omgeving

Bij het ontwikkelen van een applicatie ontstaat geregeld een krachtenveld tussen het ontwikkelteam en de businesskant. Ontwikkelaars hebben veelal behoefte aan voldoende middelen als hardware, licenties en een goed georganiseerde en beheerde OTAP-omgeving. De business heeft daarentegen behoefte aan zo kort mogelijke ontwikkelcycli en vooral minimale investeringen in tooling en apparatuur. In de praktijk zie je vaak dat ontwikkelaars, om kosten te besparen, te weinig testen, waardoor fouten het productieproces verstoren en fixes niet tijdig in nieuwe software releases worden opgenomen.

Ontwikkelaarszijn vakspecialisten en weten dat een goede inregeling van een OTAP-omgeving hun werk beter en eenvoudiger maakt. Als je de hele ontwikkelcyclus bekijkt, levert dit uiteindelijk een beter resultaat en een lagere kostprijs op. Het creëren van een OTAP-omgeving kan echter nooit een technisch doel op zich zijn. Ontwikkelaars die de toegevoegde waarde van een OTAP-omgeving kennen, zien deze als een faciliteit die altijd beschikbaar zou moeten zijn. De inrichting ervan is dan ook geen puur technische beslissing. Het is wel technisch werk, maar het vormgeven van de OTAP-omgeving en het vinden van de juiste balans tussen kosten en baten berusten uiteindelijk vooral op bedrijfskundige keuzes. 

Download hier de whitepaper: OTAP-ontwikkelstraat en lees je in over de fases waaruit OTAP bestaat, wat de vereisten zijn waaraan deze moet voldoen, welke rol een uitwijklocatie in de ontwikkelstraat speelt en wat de impact is van onderliggende IT-platform op de OTAP-werkwijze.

Het krachtenveld

Het krachtenveld tussen ontwikkelaars en de business binnen een organisatie die software ontwikkelt, bepaalt in de regel in welke mate er in een OTAP-omgeving geïnvesteerd wordt. Factoren die meewegen zijn:

●      het technische inzicht van managers;

●      de bedrijfskundige overredingskracht van ontwikkelaars;

●      de invloed van ontwikkelaars bij financiële beslissingen;

●      de rol van externe leveranciers die de OTAP-omgeving faciliteren.

Als leverancier van OTAP-omgevingen speelt ACC ICT dus een belangrijke rol als technisch partner. Onze taak: een bijdrage leveren aan het minimaliseren van het krachtenveld binnen een software-ontwikkelorganisatie door ontwikkelaarszaken uit handen te nemen. Dit kan door, op basis van ‘pay per use’, een zo flexibel mogelijke OTAP-omgeving te faciliteren, eentje die voorziet in de behoeften van ontwikkelaars en aansluit op de behoefte van de business. Een schaalbare OTAP-omgeving dus, die voorziet in de juiste ontwikkeltools, licenties en de benodigde hardware, zonder langlopende contracten. Daarbij dragen we ook zorg voor het beheer van de benodigde ontwikkeltools en creëren we een passende en homogene OTAP-omgeving.

Een zo flexibel mogelijke OTAP-omgeving

Een zo flexibel mogelijke OTAP-omgeving is er een die in de OT-fase zeer korte doorlooptijden voor wijzigingen mogelijk maakt, zodat ontwikkelaars niet vastlopen en niet onnodig tijd verliezen tijdens het ontwikkelproces. Daarnaast voorziet de omgeving in een geformaliseerd veranderingsproces in de AP-fase. Een goede risicoanalyse en planning van wijzigingen lijken ogenschijnlijk de doorlooptijd te verlengen, maar dragen uiteindelijk bij aan een optimaal functionerende en vooral hoog beschikbare OTAP-omgeving. Middels deze strategie realiseer je een optimale balans tussen flexibiliteit en beschikbaarheid.

ACC ICT beheerst de techniek

ACC ICT levert middels haar datacenter-onafhankelijke infrastructuur OTAP-omgevingen met een extreem hoge beschikbaarheid. Deze datacenter-onafhankelijke infrastructuur wordt geleverd vanuit datacenters welke zich bevinden binnen Nederland, waardoor deze dienstverlening dus niet valt onder de gevreesde Patriot Act. Daarnaast verlopen back-ups die gemaakt worden tijdens het ontwikkeltraject binnen de eigen infrastructuur (private cloud). Ze worden dus niet via het publieke internet getransporteerd. Verder zijn al onze datacenters voorzien van de certificeringen die onderschrijven dat we bijdragen aan een beter milieu (MVO) en bevestigen dat de systemen, en de daarop aanwezige data, niet fysiek toegankelijk zijn voor derden.

Er is meer dan alleen de techniek

OTAP is Teamwork. Als ICT-infrastructuurpartner en leverancier van OTAP-omgevingen, beheerst ACC ICT uiteraard de techniek. Maar in specifieke situaties werken ook wij samen met externe specialisten. Zo ook met Erwin van Beveren, specialist op het gebied van OTAP-ontwikkelomgevingen. Door in contact te blijven met OTAP-specialisten zoals Erwin, is het mogelijk om de stappen en strategieën van onszelf en die onze klanten verder te optimaliseren en af te stemmen op de specifieke wensen en eisen van bedrijven en softwareontwikkelaars. Zo hebben we binnen ACC ICT al een uitgebreide ontwikkeling doorgemaakt bij het aanbieden en managen van OTAP-omgevingen.

We gaan graag het gesprek aan

We willen ons graag blijven ontwikkelen als vakkundige aanbieders van OTAP-omgevingen en cloudoplossingen in het algemeen. We staan daarom altijd open voor nieuwe inzichten en zienswijzen en gaan maar al te graag in gesprek met organisaties die software ontwikkelen. Om te leren, maar ook om de kennis en ervaring te delen die we in de loop der jaren hebben opgedaan. Zo kunnen we gezamenlijk steeds verder met kop en schouders boven het greenfield uitsteken!

Deel deze post
Ronald Kers
Ronald behoort tot de harde kern die meer dan 10 jaar in dienst is bij ACC ICT. Als contentmarketeer schrijft Ronald graag over technologische ontwikkelingen binnen de IT-branche. Met een achtergrond als system administrator weet hij als geen ander complexe materie in begrijpelijke taal uit te leggen.