November 7, 2022

Wat WC Eend en Public Cloud met elkaar gemeenschappelijk hebben

Niemand wilde de IT-omgeving verhuizen naar een publieke cloud, want is dat wel veilig? En vervolgens ook nog eens afhankelijk te worden van die cloud provider. Dat argument lijkt inmiddels van de aardbodem verdwenen. Public cloud is de nieuwe standaard en private clouds, eigen servers of data centers zijn bijna taboe geworden. De public cloud providers van dit moment zijn zo groot geworden omdat ze een groot bereik én marketingbudget hebben. In veel gevallen zijn ze al zo ver geïntegreerd in diverse onderdelen van vele organisaties, dat het logisch lijkt ook maar meteen de hele IT-omgeving in die public cloud te zetten. Althans, zo wordt het gepresenteerd door de public cloud providers. ‘Wij van WC eend adviseren WC eend’ dus. 

Onderdelen cloud-onderzoek

Wij houden een pleidooi oor een gedegen onderzoek en onderbouwing van de specifieke voor- en nadelen, voordat het besluit genomen wordt (een deel van) de IT-omgeving te verhuizen. Sommige delen van een IT-omgeving zijn wellicht beter af in de ene (public) cloud en voor andere delen is een andere cloud de beste keuze. Ofwel in een private cloud of hybride cloud vanwege bijvoorbeeld het bedrijf kritische karakter, wet- en regelgeving en/of toezichthouders als de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hieronder hebben we een opsomming gemaakt van de onderdelen die een cloud-onderzoek minimaal moet bevatten:

  1. In hoeverre kunnen de bedrijf kritische applicaties, die binnen het beoogde deel van de IT-omgeving ondergebracht zijn, ons imago schaden?
  2. Welke beveiliging, privacy en compliancy vraagstukken zijn er nu of in de komende jaren te verwachten vanuit onze klanten?
  3. Wat is de kans op performanceproblemen, gelet op optimale klantbeleving van onze applicaties?
  4. Welke kosten zijn verbonden aan de cloud resources? En hoe voorspelbaar zijn deze? En schalen deze 1 op 1 mee met onze (SaaS-)propositie?
  5. Hoe voorkomen we de een vendor lock-in zodat we in de toekomst vrij zijn om te kunnen verhuizen? Hoe kunnen we de cloud infrastructuur dus zodanig inrichten dat we geen specifieke functionaliteiten afnemen die alleen maar op het desbetreffende cloudplatform beschikbaar zijn?
  6. En welke kosten gaan gepaard met een migratie naar een ander cloudplatform, waarbij ook aandacht dient te zijn voor de kosten van het verplaatsen van gegevens (data transfer) uit de cloud?

Download hier de whitepaper: Vergelijking public clouds - Azure vs AWS vs Google Cloud.

Uitdagingen rondom groei en nieuwe technologieën

In de praktijk zien we regelmatig dat beveiliging, privacy en compliancy én zaken als performance en latency, struikelblokken zijn of worden naarmate de SaaS-applicatie groeit of er nieuwe technologieën toegepast dienen te worden. Tegelijkertijd stellen gebruikers steeds meer eisen aan real-time dataverwerking en -analyse. Zeker in de huidige tijd vol lock-downs en thuiswerk adviezen, gerelateerd aan COVID-19. Verder kan het gebruik van cloud resources prijzig zijn (vaak duurder dan je denkt), vooral als je wensen toenemen. Daarnaast is de exit strategie uit de cloud nogal complex. Je moet goed weten wat je doet, waar je een applicatie (workload) neerzet, welke functionaliteiten je gebruikt én of deze functionaliteiten inderdaad ook op andere clouds beschikbaar zijn. Met andere woorden; een goed doordachte public cloud strategie is essentieel.

De hoeveelheid impact op overstap andere Cloud

Tot slot wordt er vaak initieel niet nagedacht over hoeveel impact het heeft (een deel van) de IT-omgeving te verhuizen naar een andere cloud. Enerzijds de hoeveelheid capaciteit en kennis waar zo’n migratie om vraagt en anderzijds de financiële consequenties. Zo is op voorhand vaak niet inzichtelijk gemaakt hoeveel data er precies in de cloud opgeslagen wordt en hoeveel data er gearchiveerd wordt. Hiermee is de initiële inschatting van de maandelijkse kosten incorrect. Als gevolg daarvan zijn ook de kosten voor de data transfer bij een eventuele repatriëring onvoorspelbaar. Zomaar een greep uit de mogelijke onaangename verrassingen. 

Conclusie

Een gedegen cloud-onderzoek doen is een specialistische aangelegenheid. Je moet over meerdere platforms een groot aantal eisen, functionaliteiten en kosten met elkaar vergelijken om tot een objectief advies en volledig onderbouwde business case te kunnen komen. Dus ons advies is: ‘Bezint eer ge begint.’ Neem de tijd voor een grondig onderzoek. Want repatriëring uit public cloud is complex en gaat gepaard met de nodige ‘verhuis’ kosten. Wil je meer weten? Luister hier de Podcast – Cloud ready (of toch niet?).

Deel deze post
Paul Bijleveld
Paul Bijleveld is Managing Director en Senior Partner bij ACC ICT. Hij houdt zich bezig met het uitzetten van de strategie, de ontwikkeling van de organisatie én collega's en de innovatie van cloudinfrastructuren. Om fit te blijven sport hij 3x per week. Driften vindt hij de allerleukste activiteit in de regen. Paul schrijft graag over complexe IT-vraagstukken die herkenbaar zijn voor veel organisaties.